Medicinske fagudtryk

- en klinisk ordbog med kommentarer
 
Få adgang til den digitale udgave af Medicinske fagudtryk. Har du allerede købt ordbogen, skal du blot oprette en bruger.

1) Køb ordbog inkl. digital adgang (klik her)

2) Opret bruger (klik her)

3) Log ind (klik her)

Forkortelser

a.=arteria, arterie, pulsåre
aa.=arteriae, arterier, pulsårer
adj.=adjektiv, tillægsord
a.m.=ad modum, ifølge
ang.=angående
art.=articulatio, led
bl.a.=blandt andet
BT=blodtryk
dim.=diminutiv
dvs.=det vil sige
dxt.=dexter, højre
egt.=egentlig
EKG=elektrokardiogram
el.=eller
el.lign.=eller lignende
eng.=engelsk
etc.=et cetera, og de øvrige
evt.=eventuelt
fx=for eksempel
fr.=fransk
gen.=genitiv, ejefald
gl.=glandula, kirtel
gll.=glandulae, kirtler
gr.=græsk
hhv.=henholdsvis
if.=ifølge
i.m.=intramuskulær(t), i en muskel
inkl.=inklusive
inf.=inferior, nedre, lavere
i.v.=intravenøs(t), i en vene
jf.=jævnfør
komp.=komparativ
lat.=latin
lat.=lateral(t), mod siden
lig.=ligamentum, ledbånd
ligg.=ligamenta, ledbånd (pl.)
m.=musculus, muskel
med.=medial(t), mod midten
m.fl.=med flere
mht.=med hensyn til
mia.=milliard(er)
min.=minutter
mio.=million(er)
mm.=musculi, muskler
m.m.=med mere
mv.=medvidere
n.=nervus, nerve
nn.=nervi, nerver
o.a.=og andet, og andre
o.fl.=og flere
o.l.=og lignende
osv.=og så videre
pga.=på grund af
pl.=pluralis, flertal
præp.=præposition, forholdsord
pt.=patient(en)
p.t.=for tiden (pro tempore)
pt.s=patientens
ptt.=patienter(ne)
red.=redigeret af
s.=eller (sive), mellem to lige-værdige navne: fx gaster s. ventriculus, mavesæk)
s.c.=subkutan(t), i subcutis
sek.=sekunder
sin.=sinister, venstre
sing.=singularis, éntal
sml.=sammenlign
subst.=substantiv, navneord
sup.=superior, øvre, højere
superl.=superlativ
sv.t.=svarende til
syn.=synonym for, synonymt med
T.A.=Terminologia Anatomica
udg.=udgave
v.=vena, vene, blodåre
vb.=verbum, udsagnsord
vedr.=vedrørende
vha.=ved hjælp af
vv.=venae, vener, blodårer
®=registreret varemærke
(bl.a. formedicin)
-=markerer trykket i ordet
Klinisk-kemiske analyser:
a=arterielt
B=blod
ery=erytrocyt (rødt blodlegeme)
P=plasma
S=serum
Sp=spinalvæske
stofk.=stofkoncentration
stofm.=stofmængde
U=urin
v=venøst
vol.=volumen

*ved begyndelsen af et ord betyder en henvisning til et relevant stikord el. et emne, som er nødvendig for forståelse af opslagsordet; * betyder altså: se også, el. evt. se før du går videre.

Andre specifikke forkortelser fremgår af teksten.

 

Kolofon