Medicinske Fagudtryk

- en klinisk ordbog med kommentarer
 
For at benytte Medicinske Fagudtryk skal du:

1) Købe ordbog inkl. webkode

2) Oprette bruger

3) Logge ind


Du kan nu også købe Medicinske Fagudtryk til iPhone/iPad

Litteraturliste

Forfatteren har støttet sig til følgende litteratur med hensyn til begrebsdefinitioner, sygdomsklassifikation, -beskrivelse og -behandling samt basale, ikke kliniske fagområder.

Klinisk ordbog, Søren Nørby (red.); 16. udg. (2004), Munksgaard, København.

Medicinsk ordbog, Bengt Lindskog; (2004), Gyldendal, København.

Klassifikation af sygdomme, Gunner Schiøler, Johannes Mosbech (red.); 2. udg. (2008), Munksgaard, København.

basal medicinsk skriveteknik, Ib Sewerin; 1. udg. (2013), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 

MEDICIN og NEUROLOGI

Medicinsk kompendium, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Stig Haunsø, Hendrik Vilstrup (red.); 18. udg. (2013), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Lyngbyes Laboratoriemedicin, Jørgen Lyngbye, Andreas Kjær, Søren Ladefoged, Peter H Nissen; 1. udg. (2010), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Medicinske sygdomme – sygdomslære og sygepleje, Terje E. Knudsen, Tove Birkebæk Thomsen (red.); 13. udg. (2010), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

KIRURGI

Kirurgisk kompendium, Flemming Stadil, Bjarne Lund, Jørgen Nordling; 3. udg. (2003), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Kirurgisk kompendium, Kittelbog, Flemming Stadil, Bjarne Lund, Jørgen Nordling; 2. udg. (2006), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Kirurgi – sygdomslære og sygepleje, Jens Krogh Christoffersen, Bente Scharff Smith (red.); 2. udg. (2005), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

PSYKIATRI

Klinisk psykiatri, Ralf Hemmingsen (red.); 2. udg. (2002), Munksgaard, København.

Who icd-10 – psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser: klassifikation og diagnostiske kriterier, Aksel Bertelsen; 1. i.e. ny udgave, Munksgaard, København. 

Børne- og ungdomspsykiatri, Lene Lier (red.); 1. udg., (2002), Hans Reitzels Forlag, København.

GYNÆKOLOGI og OBSTETRIK

Gynækologi, Bent Ottesen, Ole Mogensen, Axel Forman; 3. udg. (2005), Munksgaard, København.

Obstetrik, Jørgen Falck Larsen, Kristian Skajaa, Jes G. Westergaard (red.); 2. udg. (2001), Munksgaard, København. 

Obstetrik og gynækologi, Lene Lundwall, Helle Høstrup, Carsten Lenstrup, Helle Bowall, Dorthe Dessau, Dorte Taxbøl; 2. udg. (2004), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København

PÆDIATRI

Neonatologi, Birgit Peitersen, Pernille Pedersen, Ole Pryds; 4. udg. (2014), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Nordisk lærebog i pædiatri, Peter Andreas Krasilnikoff (red.); 10. udg. (1998), Munksgaard, København.

ØRE-, NÆSE-, HALSSYGDOMME og ØJENSYGDOMME

Øre-, næse-, halssygdomme, hoved-hals-kirurgi, Poul Bretlau, Chr. Brahe Peder-sen, Therese Ovesen (red.); 11. udg. (2006), Munksgaard, København. 

Øjensygdomme, Frank Theodorsen, Lone Mørch; 1. udg. (2005), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

HUD- og KØNSSYGDOMME

Klinisk dermatologi og venerologi, Klaus Ejner Andersen, Lars Iversen, Hans Bredsted Lomholt, Hans Christian Wulf; 2. udg. (2006), Munksgaard, København.

PATOLOGISK ANATOMI

Speciel patologisk anatomi, Per Christoffersen, Hemming Poulsen; 1. udg. (1981), Munksgaard, København.

Muir’s textbook of pathology, David A. Levinson; 14th ed.e (2008), Hodder Arnold, London.

BILLEDDIAGNOSTIK

Anatomy in diagnostic imaging, Peter Fleckenstein, Jørgen Tranum-Jensen; 2nd ed. (2008), Munksgaard, København: Handelshøjskolens Forlag.

MIKROBIOLOGI, IMMUNOLOGI og GENETIK

Medical microbiology, Patrick R. Murray, Kenneth S. Rosenthal, Michael A. Pfaller; 5th ed. (2005), Elsevier Mosby, Philadelphia.

Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi, Klaus Jensen; 12. udg. (2005), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Immunology, David K. Male, Jonathan Brostoff, David B. Roth, Ivan Roitt; 7th ed. (2006), Elsevier Mosby, Edinburgh. 

Medicinsk genetik, Søren Nørby, Peter K.A. Jensen; 2. udg. (2012), FADL’s Forlag, København.

Biokemi og genetik, Oluf Nielsen, Anni Springborg; 5. udg. (2011), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

FARMAKOLOGI

Basic and clinical pharmacology, Bertram G. Katzung (ed.); 9th ed. (2004), Lange Medical Books, New York.

FYSIOLOGI og BIOKEMI

Review of medical physiology, William F. Ganong; 22nd. ed. (2005), McGraw-Hill Medical, New York.

Molecular biology of the cell, Bruce Alberts et al. (editors); 5th ed. (2007), Garland Science, New York.

Basic medical biochemistry, Michael Lieberman, Allan D. Marks; 4th ed. (2013), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

ANATOMI, HISTOLOGI og EMBRYOLOGI

Hovedets, halsens & de indre organers anatomi, Jørgen Rostgaard, Jørgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup, Peter Holm-Nielsen; 10. udg. (2006), Munks-gaard, København.

Bevægeapparatets anatomi, Finn Bojsen-Møller; 12. udg. (2007), Munksgaard, København.

Sentralnervesystemet, Per Brodal; 4. udg. (2007), Universitetsforlaget, Oslo.

Neuroanatomi, Carsten Reidies Bjarkam; 1. udg. (2004), Munksgaard, København.

Terminologia anatomica, Federative Committee on Anatomical Terminology (1998), Thieme, Stuttgart.

Histologi – på molekylærbiologisk grundlag, Finn Geneser; 1. udg. (2007), Munks-gaard, København.

Langmans embryologi, Jørgen Tranum-Jensen (red.); 3. udg. (2010), Munks-gaard, København. 

Anatomi og fysiologi, Carsten Palnæs Hansen; 1. udg. (2011), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Herudover:

Oversigtsartikler fra internationale, primært engelsksprogede tidsskrifter.

Nationale og internationale kliniske retningslinjer/guidelines såsom:

www.cancer.dk

www.cardio.dk

www.mayoclinic.org

www.netpsych.dk

www.nice.org.uk

www.promedicin.dk

www.ssi.dk

www.sst.dk

www.sundhed.dk/sundhedsfaglig

www.uptodate.com

www.urologi.dk

www.wikipedia.org

Kolofon