Medicinske fagudtryk

- en klinisk ordbog med kommentarer
 
Få adgang til den digitale udgave af Medicinske fagudtryk. Har du allerede købt ordbogen, skal du blot oprette en bruger.

1) Køb ordbog inkl. digital adgang (klik her)

2) Opret bruger (klik her)

3) Log ind (klik her)

Litteraturliste

Forfatteren har støttet sig til følgende litteratur med hensyn til begrebsdefinitioner, sygdomsklassifikation, -beskrivelse og -behandling samt basale, ikke kliniske fagområder.

Klinisk ordbog, Søren Nørby (red.); 16. udg. (2004), Munksgaard, København.

Medicinsk ordbog, Bengt Lindskog; (2004), Gyldendal, København.

Klassifikation af sygdomme, Gunner Schiøler, Johannes Mosbech (red.); 2. udg. (2008), Munksgaard, København.

basal medicinsk skriveteknik, Ib Sewerin; 1. udg. (2013), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 

MEDICIN og NEUROLOGI

Medicinsk kompendium, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Stig Haunsø, Hendrik Vilstrup (red.); 18. udg. (2013), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Lyngbyes Laboratoriemedicin, Jørgen Lyngbye, Andreas Kjær, Søren Ladefoged, Peter H Nissen; 1. udg. (2010), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Medicinske sygdomme – sygdomslære og sygepleje, Terje E. Knudsen, Tove Birkebæk Thomsen (red.); 13. udg. (2010), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

KIRURGI

Kirurgisk kompendium, Flemming Stadil, Bjarne Lund, Jørgen Nordling; 3. udg. (2003), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Kirurgisk kompendium, Kittelbog, Flemming Stadil, Bjarne Lund, Jørgen Nordling; 2. udg. (2006), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Kirurgi – sygdomslære og sygepleje, Jens Krogh Christoffersen, Bente Scharff Smith (red.); 2. udg. (2005), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

PSYKIATRI

Klinisk psykiatri, Ralf Hemmingsen (red.); 2. udg. (2002), Munksgaard, København.

Who icd-10 – psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser: klassifikation og diagnostiske kriterier, Aksel Bertelsen; 1. i.e. ny udgave, Munksgaard, København. 

Børne- og ungdomspsykiatri, Lene Lier (red.); 1. udg., (2002), Hans Reitzels Forlag, København.

GYNÆKOLOGI og OBSTETRIK

Gynækologi, Bent Ottesen, Ole Mogensen, Axel Forman; 3. udg. (2005), Munksgaard, København.

Obstetrik, Jørgen Falck Larsen, Kristian Skajaa, Jes G. Westergaard (red.); 2. udg. (2001), Munksgaard, København. 

Obstetrik og gynækologi, Lene Lundwall, Helle Høstrup, Carsten Lenstrup, Helle Bowall, Dorthe Dessau, Dorte Taxbøl; 2. udg. (2004), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København

PÆDIATRI

Neonatologi, Birgit Peitersen, Pernille Pedersen, Ole Pryds; 4. udg. (2014), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Nordisk lærebog i pædiatri, Peter Andreas Krasilnikoff (red.); 10. udg. (1998), Munksgaard, København.

ØRE-, NÆSE-, HALSSYGDOMME og ØJENSYGDOMME

Øre-, næse-, halssygdomme, hoved-hals-kirurgi, Poul Bretlau, Chr. Brahe Peder-sen, Therese Ovesen (red.); 11. udg. (2006), Munksgaard, København. 

Øjensygdomme, Frank Theodorsen, Lone Mørch; 1. udg. (2005), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

HUD- og KØNSSYGDOMME

Klinisk dermatologi og venerologi, Klaus Ejner Andersen, Lars Iversen, Hans Bredsted Lomholt, Hans Christian Wulf; 2. udg. (2006), Munksgaard, København.

PATOLOGISK ANATOMI

Speciel patologisk anatomi, Per Christoffersen, Hemming Poulsen; 1. udg. (1981), Munksgaard, København.

Muir’s textbook of pathology, David A. Levinson; 14th ed.e (2008), Hodder Arnold, London.

BILLEDDIAGNOSTIK

Anatomy in diagnostic imaging, Peter Fleckenstein, Jørgen Tranum-Jensen; 2nd ed. (2008), Munksgaard, København: Handelshøjskolens Forlag.

MIKROBIOLOGI, IMMUNOLOGI og GENETIK

Medical microbiology, Patrick R. Murray, Kenneth S. Rosenthal, Michael A. Pfaller; 5th ed. (2005), Elsevier Mosby, Philadelphia.

Medicinsk mikrobiologi og infektionspatologi, Klaus Jensen; 12. udg. (2005), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Immunology, David K. Male, Jonathan Brostoff, David B. Roth, Ivan Roitt; 7th ed. (2006), Elsevier Mosby, Edinburgh. 

Medicinsk genetik, Søren Nørby, Peter K.A. Jensen; 2. udg. (2012), FADL’s Forlag, København.

Biokemi og genetik, Oluf Nielsen, Anni Springborg; 5. udg. (2011), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

FARMAKOLOGI

Basic and clinical pharmacology, Bertram G. Katzung (ed.); 9th ed. (2004), Lange Medical Books, New York.

FYSIOLOGI og BIOKEMI

Review of medical physiology, William F. Ganong; 22nd. ed. (2005), McGraw-Hill Medical, New York.

Molecular biology of the cell, Bruce Alberts et al. (editors); 5th ed. (2007), Garland Science, New York.

Basic medical biochemistry, Michael Lieberman, Allan D. Marks; 4th ed. (2013), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

ANATOMI, HISTOLOGI og EMBRYOLOGI

Hovedets, halsens & de indre organers anatomi, Jørgen Rostgaard, Jørgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup, Peter Holm-Nielsen; 10. udg. (2006), Munks-gaard, København.

Bevægeapparatets anatomi, Finn Bojsen-Møller; 12. udg. (2007), Munksgaard, København.

Sentralnervesystemet, Per Brodal; 4. udg. (2007), Universitetsforlaget, Oslo.

Neuroanatomi, Carsten Reidies Bjarkam; 1. udg. (2004), Munksgaard, København.

Terminologia anatomica, Federative Committee on Anatomical Terminology (1998), Thieme, Stuttgart.

Histologi – på molekylærbiologisk grundlag, Finn Geneser; 1. udg. (2007), Munks-gaard, København.

Langmans embryologi, Jørgen Tranum-Jensen (red.); 3. udg. (2010), Munks-gaard, København. 

Anatomi og fysiologi, Carsten Palnæs Hansen; 1. udg. (2011), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Herudover:

Oversigtsartikler fra internationale, primært engelsksprogede tidsskrifter.

Nationale og internationale kliniske retningslinjer/guidelines såsom:

www.cancer.dk

www.cardio.dk

www.mayoclinic.org

www.netpsych.dk

www.nice.org.uk

www.promedicin.dk

www.ssi.dk

www.sst.dk

www.sundhed.dk/sundhedsfaglig

www.uptodate.com

www.urologi.dk

www.wikipedia.org

Kolofon